Ana sayfa SGK 5510 Sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) Bendi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın...

  5510 Sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) Bendi Kapsamında Bağlanan Kısmi Aylığın Tam Aylığa Dönüştürülmesi

  112
  0

  1. Yurt dışı hizmet borçlanma talepleri, sosyal güvenlik sözleşmesine istinaden
  kısmi aylık alanların dosyalarının bulunduğu birime intikal ettirilecektir.

  2. Yurt dışı hizmet borçlanma talebini alan birim, borçlanma talebine istinaden
  mülga 2829 sayılı Kanuna veya 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına
  göre aylığın bağlanacağı statüyü belirleyecektir. Ancak, yapılacak borçlanma ile aylığın
  bağlanması gereken statüye göre tam aylığa hak kazanılamaması durumunda borçlanma
  işlemi gerçekleştirilmeyerek talep sahibine tam aylığa yetecek süresi bulunmadığı belirtilerek borçlanma talebinin reddedildiği bilgisi verilecektir.

  Örnek: Türkiye’de 3/6/1985-5/11/1986 tarihleri arasında 370 gün ve Almanya’da
  1/1/1988-31/12/1999 tarihleri arasında 4320 gün toplam 4690 gün sigortalılık süresi bulunan 1/1/1957 doğumlu erkek sigortalıya 12/11/2018 tarihli tahsis talebine istinaden Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1/12/2018 tarihi itibariyle kısmi aylık bağlanmıştır. Kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için 12/11/2019 tarihinde yapılan borçlanma talebi, Türkiye hizmeti ile borçlanacağı yurt dışı süresi birlikte değerlendirildiğinde kısmi aylığın başladığı tarih
  itibariyle 4/1-(b) kapsamında aylık bağlanması için öngörülen 15 yıl prim ödeme süresi (5400 gün) şartı yerine gelmediğinden reddedilecektir.

  3. 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma
  sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi aynı statüde yapılacaksa, kısmi aylığı bağlayan birim, yurt dışı borçlanma işlemlerini ve kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi işlemini
  gerçekleştirecektir.

  Örnek: Türkiye’de 3/6/2002-30/6/2016 tarihleri arasında 5040 gün ve Almanya’da
  1/1/1992-31/12/1995 tarihleri arasında 1440 gün olmak üzere toplam 6480 gün sigortalılık süresi bulunan 1/1/1965 doğumlu erkek sigortalıya 12/2/2019 tarihli tahsis talebine istinaden 25 yıl sigortalılık, 53 yaş ve 5600 gün şartı üzerinden Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden 1/3/2019 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında kısmi yaşlılık aylığı bağlanmıştır. İlgili 2/10/2019 tarihinde kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için yeterli süreyi borçlanma talebinde bulunmuştur. Kısmi aylık 4/1-(b) kapsamında yapılacak borçlanma sonucunda mülga 2829 sayılı Kanuna göre 4/1-(a) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir. Buna göre, kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülebilmesi için ilgilinin Almanya’da geçen 1440 gün hizmetinden tam aylığa yetecek 560 gün (5600-5040) belgede kayıtlı son tarih olan 31/12/1995 tarihinden geriye doğru borçlandırılacak ve borçlanılan süre 3/6/2002 tarihinden geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilecektir.

  4. 4/1-(c) kapsamında bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam
  aylığa dönüştürülmesi aynı statüde yapılacaksa, borçlanma işlemleri EHGM Yurtdışı
  Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. İlgilinin
  borçlanma tutarının tamamını ödemesini müteakip, EHGM Kamu Görevlileri Emeklilik
  Daire Başkanlığınca kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesi için borçlanma tutarının
  ödendiği bilgisi anılan Başkanlığa bildirilecektir.

  5. EHGM Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından 4/1-(a)
  kapsamında bağlanan kısmi aylığın borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) statüsünde yapılacaksa, borçlanma işlemleri anılan Başkanlık tarafından gerçekleştirilecektir.

  İlgilinin borçlanma tutarının tamamını ödemesini müteakip bağlanan kısmi aylık, tam aylığa dönüştürülecek tarih esas alınarak kesilecek ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatı “3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlığı altında belirtilen durumuna uygun SGİM/SGM’ye intikal ettirilecektir.

  Örnek: Türkiye’de 3/6/1983-5/11/1987 tarihleri arasında 1450 gün ve Hollanda’da
  1/1/1988-31/12/1999 tarihleri arasında 4320 gün toplam 5770 günü bulunan 1/1/1955
  doğumlu erkek sigortalıya 12/11/2018 tarihli tahsis talebine istinaden Türkiye Hollanda
  Sosyal Güvenlik Sözleşmesine istinaden 1/12/2018 tarihi itibariyle 4/1-(a) kapsamında  kısmi aylık bağlanmıştır. 29/8/2019 tarihinde kısmi aylığın tam aylığa dönüştürülmesine yetecek süreyi borçlanmak isteyen ilgilinin kısmi aylığının tam aylığa dönüştürülmesi için
  borçlanacağı süre 4/1-(b) kapsamında değerlendirilecektir. Bu süre mülga 2829 sayılı Kanuna göre son yedi yıllık fiili hizmet hesabında esas alınan 1260 günün tamamını kapsadığından kısmi aylık 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir. Buna göre borçlanılacak süre, 4/1-(a) kapsamında kısmi aylığın başlangıç tarihindeki 4/1-(b) kapsamında tam aylık bağlanması için öngörülen 15 yıl prim ödeme süresini (5400 gün) tamamlayacak gün sayısı kadar (5400-1450=3950) olacaktır. Borçlanılan süreler, belgede kayıtlı son tarih olan 31/12/1999 tarihinden geriye doğru olmak üzere 3950 gün geriye götürülen sigortalılık sürelerine ait ilgili aylara mal edilecek ve tam aylığa dönüştürme işlemi gerçekleştirilecektir.

  6. 4/1-(a) kapsamında Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre
  bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b)
  kapsamında yapılacaksa, kısmi aylığı bağlayan birim borçlanma işlemlerini  gerçekleştirecek, borçlanma tutarının ödenmesini müteakip bağladığı kısmi aylığı keserek tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatını aynı ildeki 4/1-(b) kapsamında aylık bağlayan üniteye intikal ettirecektir.

  7. 4/1-(c) kapsamında bağlanan kısmi aylığın yapılacak borçlanma sonucunda tam
  aylığa dönüştürülmesi 4/1-(b) kapsamında yapılacaksa borçlanma işlemleri EHGM Yurtdışı
  Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek, borçlanma tutarının ödenmesini müteakip bağlanan kısmi aylığın kesilmesi ve tam aylık bağlanması için dosya muhteviyatının “3.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Birimler” başlığı altında belirtilen

  SGİM/SGM’ye intikal ettirilmek üzere EHGM Kamu Görevlileri Emeklilik Daire
  Başkanlığına bilgi verilecektir.

  8. Tam aylık bağlanması için gerekli şartların tespitinde, aylıklar aynı statüde tam
  aylığa dönüştürülecekse kısmi aylığın başlangıç tarihindeki ilgili sosyal güvenlik
  kanunlarının öngördüğü prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılı şartı aranacaktır. Ancak, kısmi aylıkları aylığın bağlandığı statüden farklı olarak Kanunun 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecekse kısmi aylığın başlangıç tarihindeki bu statüdeki tam aylık bağlama şartları esas alınacaktır.

  9. Kısmi aylık talebinde bulundukları tarihte birden çok aylık bağlama şartını
  yerine getiren sigortalıların aylıklarının tam aylığa dönüştürülmesinde aylığa yetecek
  borçlanma gün sayısı, yazılı talepte bulunmaları halinde en düşük prim ödeme gün sayısı
  şartına göre belirlenecektir.

  Örnek: Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında kısmi aylık bağlanan sigortalı, kısmi
  aylığının 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürüleceği tarihte 62 yaş ve 9700 gün prim
  ödeme şartını yerine getirmektedir. Sigortalı aynı anda hem 5400 gün hem de 9000 gün prim ödeme şartıyla kısmi aylığını tam aylığa dönüştürebilmektedir. Bu durumda ilgilinin yazılı talepte bulunması halinde 5400 gün borçlandırılarak kısmi aylığı 4/1-(b) kapsamında tam aylığa dönüştürülecektir.

   

   


  Kaynak: SGK Genelge 2019/16
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here