Ana sayfa Duyurular 4/1-(C) Sigortalılarının Emeklilik İşlemleri, Hizmet Takip Programından Gönderilecek Emeklilik Belgeleri Esas Alınarak...

4/1-(C) Sigortalılarının Emeklilik İşlemleri, Hizmet Takip Programından Gönderilecek Emeklilik Belgeleri Esas Alınarak Yapılacak!!!

3439
0

4/1-(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN (KAMU GÖREVLİLERİNİN) EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİN HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK EMEKLİLİK BELGELERİ ESAS ALINARAK YAPILACAKTIR.

14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile kamu görevlilerinden, tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alınmasına başlanmıştır.

Hizmet Takip Programı (HİTAP), kamu idarelerince 4/1-(c) kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak internet üzerinden web, toplu veri veya manuel veri gönderim yöntemleriyle SGK’na aktarılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, bu Program sigortalıların sisteme girilen veriler esas alarak toplam hizmet süreleri ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespitini de yapmaktadır. Diğer taraftan, emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması programın nihai amaçlarından biri olarak görülmüştür.

Dolayısıyla, söz konusu Tebliğ’in “Hizmet Takip Programı” başlıklı 4’üncü maddesinin;

“(1) HİTAP ile Kanunun geçici 4’üncü maddesi uyarınca haklarında 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir.

(2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması,
işlemleri yapılır.” hükmü ile kamu idareleri tarafından Hizmet Takip Programı üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması amaçlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek, emeklilik hizmetlerinde etkinlik sağlanması ve aylık bağlama sürelerinin kısaltılması amacıyla “HİTAP” Hizmet Takip Programı etkin olarak kullanılmaya başlanarak, yeni bir aşamaya geçilmiş ve 2016 yılı Aralık ayından itibaren gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda, “Emekliye sevk onaylarının ve emekli ikramiyesi onaylarının HİTAP programı üzerinden on-line olarak alınması” suretiyle özellikle emeklilik belgelerinin posta ile gönderilmesinden kaynaklanan sürecin de ortadan kaldırılmasına bağlı olarak emeklilik işlemlerinin tamamlanma süresinin kısaldığı gözlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemlerinin, HİTAP üzerinden gönderilecek elektronik imza ile onaylı emeklilik belgeleri esas alınarak yürütülmesi işlemlerine 15.09.2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Tüm kamu idarelerinin ekte yer alan kullanma kılavuzuna göre, 4/1-(c) sigortalılarının elektronik imzalı emekliye sevk onay ve emeklilik belgelerini HİTAP programı üzerinden on-line olarak gönderebileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca imzalanan; Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokoller kapsamında, 01.08.2017 tarihinden geçerli olarak bağlanan ilk gelir/emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanmıştır.

Bu nedenle, 4/1-(c) sigortalılarının ilk emekli aylık ve ikramiye ödemelerinin, ekli dilekçe örneği esas alınarak tercih ettikleri banka/PTT şubeleri aracılığıyla ödeneceği, dolayısıyla emeklilik başvurusunda bulunan sigortalıların banka tercih dilekçelerinin de emeklilik belgeleri ile birlikte gönderilmesi önem arz etmektedir.

***Bu şekilde, gönderilen bilgi ve belgelerin ayrıca posta veya elden Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmemektedir.

Hitap Kullanım Kılavuzunu ve Banka Tercih Dilekçesini İncelemek İçin Tıklayınız.

Hitap Kullanım Klavuzu ve Banka Tercih Dilekçesini İncelemek İçin Tıklayınız

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu 

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here