Ana sayfa Vergi Edirnekari faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılır mı?

Edirnekari faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılır mı?

999
0

KONU

Edirnekari faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılmayacağı hk.


SORU

… edirnekari faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hak.

CEVAP

… geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları arasında sayılmayan edirnekari faaliyetinizden dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 60938891-120.01.03[GVK:1-2]-13224
Tarih : 18.08.2017

Konu : Edirnekari faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanılmayacağı hk.

İlgi : 09/06/2017 tarih ve 7835 evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, edirnekari faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde, “Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar” hükmü yer almaktadır. Bu konuya ilişkin açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Buna göre, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolları arasında sayılmayan edirnekari faaliyetinizden dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Basit Usul Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar Nedir?

Ortaklık Halinde Basit Usulde Vergilendirme Ne Şekilde Yapılacaktır?

Ticarette Basit Usulden Yararlanabilme Şartları Nasıl Değişti?

Gerçek Usulde Vergilendirildiği İşini Terk Eden Mükellefler Yeniden İşe Başlamaları Halinde Basit Usulde Vergilendirilebilir mi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here