Ana Sayfa Vergi Varlık Barışı Tebliği – 29.06.2018

Varlık Barışı Tebliği – 29.06.2018

1903
0

VARLIK BARIŞI TEBLİĞİ – 29.06.2018

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı 3 seri no.lu Genel Tebliğ yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10
uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ;
a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,
c) Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine
ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.

BİRİNCİ KISIM
Yurt Dışından Getirilen Varlıklar ile
Yurt İçinde Bulunan Varlıklara İlişkin Uygulama Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Yurt dışında bulunan varlıkların bildirilmesi, Türkiye’ye getirilmesi ve
verginin ödenmesi

Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca
yapılacak işlemler ve verginin ödenmesi

İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye’de bulunan varlıkların beyanı ve verginin ödenmesi
Türkiye’de bulunan varlıkların beyanı

Verginin ödenmesi

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların
durumu

Varlıkların bildirim veya beyan değeri

Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi

Gider ve amortisman uygulaması

Vergi ödenmeyecek haller

İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller

İKİNCİ KISIM
Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması
İstisna kapsamına giren kazançlar ve istisnadan yararlanacak olanlar

İstisna uygulamasının şartları

İstisna uygulamasına konu yurt dışı kazançların beyanı

VARLIK BARIŞI TEBLİĞİ (TASLAK) İÇİN TIKLAYINIZ… – 29.06.2018

 

Önceki İçerikKayıt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Olarak Nitelendirilen Varlık Barışı Nedir?
Sonraki İçerikVarlık Barışı 2018

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz