Ana sayfa Mevzuat 28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmi Gazete

28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmi Gazete

501
0
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7164 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7165 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7167 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 793)

–– İstanbul Sabahattin Zaim İZÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınır ve Koordinatlarının Değiştirilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 794)

–– İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 795)

–– İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 797)

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Maslak Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 799)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 800)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 801)

YÖNETMELİKLER

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2018 Yılı Aralık Ayına Ait Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2018 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2019 Tarihli ve 2014/16482 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here