Ana sayfa Mevzuat 26 Şubat 2019 Tarihli ve 30698 Sayılı Resmi Gazete

26 Şubat 2019 Tarihli ve 30698 Sayılı Resmi Gazete

681
0
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (Tebliğ No: 2010/47)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/17)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2019 Tarihli ve 2015/5916 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2019 Tarihli ve 2015/14648 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here