Ana sayfa Mevzuat 22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmi Gazete

22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmi Gazete

1070
0
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7166Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARLARI

1209 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar1210

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

1211 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 770)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 771)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 772)

–– Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Düzbağ İçmesuyu Temini Projesi Kapsamında Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 773)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 774)

–– 154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 775)

–– 154 kV İscehisar-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 776)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Prof. Dr. Vedat BİLGİN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/61)

–– Endonezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Mahmut Erol KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/62)

–– Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Vergi Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/63)

–– General Ataması Hakkında Karar (Karar: 2019/64)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– 100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 2019/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– 2019 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2018 Tarihli ve 2014/14359 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2018 Tarihli ve 2017/29896 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2019 Tarihli ve 2016/9878 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here