Ana sayfa Çalışma Hayatı 22 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığımız firmamızda Nisan ayı bordrosunda tekrar...

22 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvuru yaptığımız firmamızda Nisan ayı bordrosunda tekrar 7 günlük yarım ücret ödemesi yapacak mıyız?

26
0

23.03.2020-22.06.2020 tarihleri arası için Kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Henüz yararlanıp yararlanamayacağımızı da bilmiyoruz. Mart ayı için 22 gün + 7 gün yarım + 2 gün 18 KÇÖ koduyla bildirgemizi verdik. Nisan ayında hiç çalışmadık. Bildirgeyi düzenlerken 7 gün yarım ücret+23 gün 18 KÇÖ şeklinde mi olmalıdır? Yoksa 30 gün komple 18 KÇÖ eksik gün mu yapmalıyız? Bir de Ücretsiz izin desteğine başvurmak istiyoruz. KÇÖ ye müracaat etmediğimiz ve Nisan ayında hiç çalışmayan 2 personel için eksik gün 28 mi 29 mu kullanmalıyız?

Nisan ayı için artık 30 gün KÇÖ 18 kod olmalıdır.

2 personel için birden fazla eksik gün nedeni oluşacağı için 29 kod kullanılmalıdır.

Öncelikle nakdi ücret desteğini gün olarak seçebiliyorsunuz. Kaç gün çalıştı kaç gün ücretsiz izinli.

Puantaj yapmanızı öneriyorum. Aksi halde 30 gün çalışmamış işçi ile 5-4 gün çalışan aynı ücreti alamayacaktır.

Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Asıl o işyerleri için verilmelidir.4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB’de bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır İşçilerin mutlaka puantajları tutulmalı. Ücretsiz izin evrakları işçi imzalı olmalı nakdi ücret desteği ve KÇÖ için işçiden yazı alınmalıdır.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here