Ana sayfa TTK A.Ş. Denetim Raporu Nasıl Düzenlenir?

  A.Ş. Denetim Raporu Nasıl Düzenlenir?

  3752
  0

  A.Ş. DENETİM RAPORU NASIL DÜZENLENİR?
  1- Denetçi, yapılan denetimin;
  1.1- Türü,
  1.2- Kapsamı,
  1.3- Niteliği,
  1.4- Sonuçları hakkında,
  gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, finansal tabloları konu alan bir rapor düzenler.

  2- Bundan başka ayrı bir rapor hâlinde, yönetim kurulunun, şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, denetçi tarafından, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirilir.
  3- Denetçi, değerlendirme yaparken şirketin, denetliyorsa ana şirket ile topluluğun finansal tablolarını esas alır. Raporda öncelikle, şirketin ve topluluğun finansal durumuna dair yönetim kurulunun değerlendirmesi hakkında görüş açıklanır. Bu görüşte, özellikle şirketin ve ana şirketin finansal tablolarının denetimi bağlamında, şirketin ve topluluğun varlığını sürdürebilmesine ve gelecekteki gelişmesine ilişkin analiz yanında, şirket yönetim kurulunun raporu ile topluluk yıllık faaliyet raporu bu belgelerin verdiği olanak ölçüsünde şirketin finansal durumu irdelenir.
  4- Denetim raporunun esas bölümünde;
  4.1- Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,
  4.2- Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği,
  açıkça ifade edilir.

  5- Ayrıca, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin;
  5.1- Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı,
  5.2- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin mal varlığı, finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı,
  belirtilir.

  ***Denetim çerçevesinde, TTK 398’inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir değerlendirme yapılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir.

  6- Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.


  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


   

  A.Ş. Denetimi Yapan Denetçilerin Sır Saklamaktan Doğan Sorumlukları Nelerdir?

  Bağımsız Denetimde Rotasyon Süresinin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

   

  A.Ş.lerde Denetim Nasıl Yapılır?

   

  Bankacılık Denetleme Ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) Düzenleme Ve Denetimi Altında Hangi Kuruluşlar Bulunmaktadır?

  BDDK Tarafından Yapılan Denetim Süreçleri Nelerdir?

  Bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ait eşik değerler (Hadler) değiştirildi – 26 Mayıs 2018

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here