Ana sayfa SGK 2023 Nakit yemek parasının SGK priminden istisna edilen kısmı nedir?

  2023 Nakit yemek parasının SGK priminden istisna edilen kısmı nedir?

  233
  0

  Firma çalışanlarına 2023’den itibaren günlük 100 TL yemek parası ödeyecektir. Günlük 100 TL yemek parası sgk primine tabi olacak mıdır? Yoksa nakit ödenen yemek parasında istisna olmadan sgk primine tabi olacak midir?

  78,90 TL kısımı sgk yemek istisnasıdır.

  Yemek Bedeli 2022 İstisnası ile ilgili SGK Genelgesi

  T.C.
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

  Sayı : E-24010506-202.99-56508282 23.11.2022
  Konu : Yemek Bedeli

  GENELGE

  2022/20

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi, 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ;

  “ 7) İşverenlerce;

  a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,…

  prime esas kazanca dahil edilmez.”

  Şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu değişikliğe istinaden Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

  1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı;

  215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  Kürşad ARAT
  Kurum Başkan V.

  ___________________________________________________________________


  Yukarıdaki genelgede yer alan hesaplamaya göre 2023 Yılında SGK priminden istisna edilecek günlük yemek parası

  10.008 TL / 30 Gün = 333,60 TL  x % 23,65 = 78,90 TL olarak uygulanacaktır. 


  Kaynak: SGK, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here