Ana sayfa Vergi 2022 yılında kullanacağımız defterleri 2022 Ocak ayında tasdik ettirebilir miyiz?

  2022 yılında kullanacağımız defterleri 2022 Ocak ayında tasdik ettirebilir miyiz?

  "Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.)"  birinci derece usulsüzlük fiili olarak hüküm altına alınmıştır.

  12
  0

  İşletme esasına göre defterini tuttuğum bilgisayar proğramcısı olan işletmenin 2021 yılı hasılatı 295.000 TL’dir. Bu durumda bilanço defteri yaptırmayı unutmuşuz. Bugün defter tasdik ettirebilir miyiz?

  31/01/2022 tarihine kadar bilanço esasına göre defter tasdiki yaptırılır. Vergi dairesinin tespit etmesi halinde vuk 352. Maddeye göre usulsüzlük cezası keser.


  31/01/2022 tarihine kadar tasdik yaptırabilirseniz. 

  Geç tastikten dolayı VD usulsüzlük cezası uygular VUK 352.Md.)

  2022 yılına ait Envanter-Bilanço defteri tasdiki unutulmuş bu durumda ne yapmak gerekir?

  31/01/2022 tarihine kadar tasdik yaptırabilirseniz, geç tasdikten dolayı VD usulsüzlük cezası uygular VUK 352.Md.)


  Tasdiksiz deftere kaydedilen belgenin KDV indirimi hk.

  T.C.

  ÇANAKKALE VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

   

     
  Sayı : B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010-02-15 16/02/2012
  Konu : Tasdiksiz deftere kaydedilen belgenin KDV indirimi  

          İlgi de kayıtlı özelge talep formunda, sehven Noter tasdiki yaptırılamayan 3/12/2008 – 31/12/2008 dönemine ait işletme defterine kaydedilen belgelerde yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, 134 üncü maddesinde ise, incelemeden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun “Tasdik Zamanı” başlıklı 221 inci maddesinde ise, “Bu Kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar” denilmektedir.

              Anılan Kanunun 352 nci maddesinin 8 numaralı bendinde; “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.)”  birinci derece usulsüzlük fiili olarak hüküm altına alınmıştır.

           Yine aynı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince tutulması mecburi olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması re’sen takdir nedeni olarak belirlenmiştir.

           Öte yandan, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddelerine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

               Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tutulması zorunlu defterlerde;

           -Tasdik işleminin hiç yaptırılmamış olması,

           -Bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tasdik ettirilerek kullananlardan ara tasdike gidilmeksizin bir sonraki hesap döneminde de aynı defterlere kayıt yapılması,

           Vergi Usul Kanununun 30/3 ncü maddesine göre re’sen tarhiyat nedeni olup, bu defterlere kaydı yapılan belgelerde yer alan KDV nin de indirimi Kanunun 29 ve 34 üncü maddeleri gereğince mümkün bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak incelemede ya da dönem matrahının takdiri sırasında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV nin  indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: İSMMMO,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here