Ana sayfa Vergi 2022 MTV Tutarları

  2022 MTV Tutarları

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2022

  30
  0
  Resmi Gazete No:  31696
  Resmi Gazete Tarihi:  21/12/2021

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Vergileme ölçü ve hadleri

  MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

  a) İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

  b) Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne

  yer verilmiştir.

  (2) 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir.

  (3) Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan  (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

  Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

  MADDE 4 – (1)

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıt Değeri (TL)

  Satır

  Numarası

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 3 yaş

  4 – 6 yaş

  7 – 11 yaş

  12 – 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
  1300 cm³ ve aşağısı 70.600’ü aşmayanlar

  1

  1.313

  916

  512

  386

  136

  70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar

  2

  1.443

  1.007

  562

  426

  150

  123.700’ü aşanlar

  3

  1.576

  1.098

  615

  465

  162

  1301 – 1600 cm³ e kadar 70.600’ü aşmayanlar

  4

  2.287

  1.715

  995

  703

  270

  70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar

  5

  2.517

  1.887

  1.095

  771

  295

  123.700’ü aşanlar

  6

  2.746

  2.058

  1.192

  842

  322

  1601 – 1800 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar

  7

  4.445

  3.476

  2.043

  1.247

  483

  177.000’i aşanlar

  8

  4.851

  3.790

  2.232

  1.362

  527

  1801 – 2000 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar

  9

  7.003

  5.393

  3.170

  1.887

  742

  177.000’i aşanlar

  10

  7.641

  5.886

  3.458

  2.058

  810

  2001 – 2500 cm³ e kadar 221.000’i aşmayanlar

  11

  10.506

  7.627

  4.765

  2.846

  1.126

  221.000’i aşanlar

  12

  11.462

  8.320

  5.197

  3.106

  1.228

  2501 – 3000 cm³ e kadar 442.300’ü aşmayanlar

  13

  14.648

  12.745

  7.961

  4.282

  1.570

  442.300’ü aşanlar

  14

  15.982

  13.902

  8.686

  4.672

  1.713

  3001 – 3500 cm³ e kadar 442.300’üaşmayanlar

  15

  22.310

  20.075

  12.092

  6.036

  2.211

  442.300’üaşanlar

  16

  24.340

  21.898

  13.191

  6.583

  2.415

  3501 – 4000 cm³ e kadar 708.000’i aşmayanlar

  17

  35.078

  30.291

  17.838

  7.961

  3.170

  708.000’i aşanlar

  18

  38.270

  33.043

  19.463

  8.686

  3.458

  4001 cm³ ve yukarısı 840.700’ü aşmayanlar

  19

  57.415

  43.053

  25.498

  11.460

  4.445

  840.700’ü aşanlar

  20

  62.633

  46.968

  27.817

  12.501

  4.851

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 3 yaş

  4 – 6 yaş

  7 – 11 yaş

  12 – 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  2- Motosikletler
    100 – 250 cm3’e kadar

  245

  183

  135

  83

  32

    251 – 650 cm3’e kadar

  506

  383

  245

  135

  83

    651 – 1200  cm3’e kadar

  1.306

  776

  383

  245

  135

    1201 cm3 ve yukarısı

  3.168

  2.093

  1.306

  1.037

  506

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (II) Sayılı Tarife

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 6 yaş

  7 – 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  1.570

  1.037

  506

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm3 ve aşağısı

  2.093

  1.306

  776

  1901 cm3 ve yukarısı

  3.168

  2.093

  1.306

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar

  3.965

  2.368

  1.037

  26-35 kişiye kadar

  4.755

  3.965

  1.570

  36-45 kişiye kadar

  5.292

  4.488

  2.093

  46 kişi ve yukarısı

  6.348

  5.292

  3.168

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
  1.500 kg.’a kadar

  1.408

  935

  458

  1.501-3.500 kg’a kadar

  2.851

  1.652

  935

  3.501-5.000 kg’a kadar

  4.283

  3.565

  1.408

  5.001-10.000 kg’a kadar

  4.755

  4.038

  1.893

  10.001-20.000 kg’a kadar

  5.715

  4.755

  2.851

  20.001 kg ve yukarısı

  7.148

  5.715

  3.321

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (IV) Sayılı Tarife

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 – 3 yaş

  4 – 5 yaş

  6 – 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler
  1.150 kg’a kadar

  26.545

  21.225

  15.916

  12.730

  1.151 – 1.800 kg.’a kadar

  39.825

  31.851

  23.887

  19.108

  1.801 – 3.000 kg.’a kadar

  53.108

  42.483

  31.851

  25.482

  3.001 – 5.000 kg.’a kadar

  66.391

  53.108

  39.825

  31.851

  5.001 – 10.000 kg.’a kadar

  79.675

  63.736

  47.795

  38.230

  10.001 – 20.000 kg.’a kadar

  92.957

  74.360

  55.762

  44.597

  20.001 kg. ve yukarısı

  106.236

  84.980

  63.736

  50.986

  D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I/A) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1-3 yaş

  4-6 yaş

  7-11 yaş

  12-15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
  1300 cm³ ve aşağısı

  1.313

  916

  512

  386

  136

  1301-1600 cm³ e kadar

  2.287

  1.715

  995

  703

  270

  1601-1800 cm³ e kadar

  4.042

  3.157

  1.860

  1.132

  438

  1801-2000 cm³ e kadar

  6.368

  4.903

  2.882

  1.715

  676

  2001-2500 cm³ e kadar

  9.550

  6.933

  4.332

  2.587

  1.023

  2501-3000 cm³ e kadar

  13.318

  11.585

  7.237

  3.891

  1.428

  3001-3500 cm³ e kadar

  20.282

  18.250

  10.992

  5.486

  2.012

  3501-4000 cm³ e kadar

  31.891

  27.537

  16.217

  7.237

  2.882

  4001 cm³ ve yukarısı

  52.195

  39.140

  23.180

  10.416

  4.042

  Yürürlük

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here