Ana sayfa Vergi 2022 Kurum geçici vergi beyannamesi satırında 10-İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç satırına...

  2022 Kurum geçici vergi beyannamesi satırında 10-İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç satırına ihracat rakamını mı yazmamız yoksa maliyeti düşüldükten sonra elde edilen kazancı mı yazmamız gerekiyor?

  24
  0

  2022 kurum geçici vergi beyannamesi satırında 10- ihracat faaliyetinden elde edilen kazanç satırına ihracat rakamını mı yazmamız yoksa maliyeti düşüldükten sonra elde edilen kazancı mı yazmamız gerekiyor?

  Aşağıdaki linkte bulunan 20 sayılı KVK Genel tebliği taslağındaki açıklama ve örnekleri inceleyiniz.

  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/kurumlarteblig20taslak.pdf


  20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesinin yedinci fıkrasında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı; sekizinci fıkrasında sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı; dokuzuncu fıkrasında ise, yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Konuya ilişkin açıklamalara 20 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında yer verilmiştir.

  Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan Görüş ve Öneri Tablosu doldurularak, 09.05.2022 tarihine kadar kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

  20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş ve Öneri Tablosu için tıklayınız.

  Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

   


  Kaynak: GİB Taslak Tebliği İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here