Ana sayfa Çalışma Hayatı 2021 yılında AGİ dahil ücret ödenen bir kişiye 2022 yılında zam yapılmazsa...

  2021 yılında AGİ dahil ücret ödenen bir kişiye 2022 yılında zam yapılmazsa ücreti ne olacaktır?

  AGİ Kalktı mı?

  94
  0

  2021 Yılı tamamı için netten anlaşmalı örneğin 6.000 TL+ AGİ (bekar agisi 268,31) Toplam 6.268,31 TL almakta idi. 2022 yılında ocak ayında zam yapılmadığında bu kişi 6.000 TL mi alacak yoksa 6.268,31 TL almaya devam mı edecek?

  Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için %50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5’i,
  • Üçüncü çocuk için %10’u • Diğer çocuklar için %5’i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır.

  Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

  Ancak AGİ bir ücret değildir Ücret; İş Kanunundaki tanımıyla bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

  Oysaki AGİ, devlete ödenmesi gereken gelir vergisinden (işçiye iade edilmek üzere) belli bir miktarda yapılan indirim miktarıdır. Ücretten verginin kaldırılması ile AGİ de ortadan kalkmıştır. Ancak şu da bir gerçektir ki işçi ay sonu eline geçen nakit ve nakitte ilişkin tüm değerleri ücret olarak kabul eder.

  İşveren AGİ hesaplamasını indirim yapıp oluşan yeni ücreti işçiye ödemiştir.

  İşçi bu tanımlanan ücreti AGİ dahil anlaştık mı yoksa ayrıca iş sözleşmesinde agi dışı ücret tanımlanmış mı diye kontrol etmek gerekir.

  Asgari ücret üzerinde ücret alanlarda agi uygulaması nasıl olacaktır?

  Asgari Geçim İndirimini (AGİ) Düzenleyen GVK 32. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  2022 yılında AGİ UYGULANMAYACAKTIR.

  https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3001/Mevzuat-Dosya/7349-Sayili-Kanun-aciklamasi.pdf

  Asgari geçim indiriminin kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda belirsizlikler mevcut. Asgari ücretin üstünde çalışan bir kişiye asgari geçim indirimi uygulanacak mı? 

  Belirsizlik yoktur.

  01/01/2022’den itibaren asgari ücrette AGİ kaldırıldı.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here