Ana sayfa Duyurular 2020 yılı Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre kurulan şirket sayısı...

2020 yılı Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %22,84 oranında arttı

80
0

2020 yılı Ekim ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %3,23 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %3,23 kurulan kooperatif sayısı %1,24 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,24 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %14,22 kapanan kooperatif sayısı %37,50 oranında azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,79 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,84 artış oldu.

 • 2020 yılı Ekim ayında, 2019 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısı %22,84 kurulan kooperatif sayısı %41,96 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %19,80 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Ekim ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %5,17 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %24,55 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %4,11 azalış olmuştur.

2020 yılının ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %22,84 oranında arttı.

 • 2020 yılının ilk on ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 22,84 kurulan kooperatif sayısında %33,89 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %33,00 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılının ilk on ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %12,67 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,61 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %19,40 oranında azalış gözlenmiştir.

2020 Ekim Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
EKİM

2020

 EYLÜL       

    2020

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) EKİM 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- EKİM

  (10 Aylık)

2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 10.260 10.603 -3,23 8.352 22,84 68.522 84.172 22,84
Kooperatif 159 161 -1,24 112 41,96 956 1.280 33,89
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.711 2.745 -1,24 2.263 19,80 19.175 25.502 33,00
Tasfiye Şirket 1.158 1.218 -4,93 1.168 -0,86 10.340 11.390 10,15
Kooperatif 68 65 4,62 33 106,06 715 340 -52,45
Kapanan** Şirket 1.261 1.470 -14,22 1.199 5,17 9.961 11.223 12,67
Kooperatif 70 112 -37,50 73 -4,11 696 561 -19,40
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.745 1.561 11,79 1.401 24,55 15.745 18.361 16,61

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Ekim ayında 531, Ocak-Ekim döneminde 10.144  gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Ekim ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Ekim ayında kurulan toplam 10.419 şirket ve kooperatifin %84,84’ü limited şirket, %13,60’ı anonim şirket, %1,53’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %42,00’si İstanbul,

%9,04’ü Ankara, %6,27’si İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre  %21,67 oranında azalmıştır. 

 • 2020 yılında toplam 85.452 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 72.756 limited şirket, toplam sermayenin %67,98’ini, 11.403 anonim şirket ise %32,01’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre %21,67 oranında azalmıştır.

2020 Ekim Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
AĞUSTOS 2020 Sayı 1.259 3 8.090 144 9.496
Sermaye (TL) 4.898.994.305 1.150.000 3.144.466.000 8.044.610.305
EYLÜL 2020 Sayı 1.404 1 9.198 161 10.764
Sermaye (TL) 1.448.019.017 100.000 3.845.142.800 5.293.261.817
EKİM    2020 Sayı 1.417 4 8.839 159 10.419
Sermaye (TL) 876.954.446 540.000 3.268.715.525 4.146.209.971
  Sayı 11.403 13   72.756 1.280 85.452
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 12.939.602.795 2.960.000   27.483.084.775   40.425.647.570

 

2020 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 3.737’si ticaret,  1.598’i imalat ve 1.265’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.107 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 3.737’si ticaret, 598’i imalat ve 1.265’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.107’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 770’i inşaat, 288’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 399’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217’si inşaat, 173’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 736’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 274’ü inşaat, 183’ü imalat sektöründedir.

2020 Ekim ayında kurulan 159 Kooperatifin 65’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Ekim ayında kurulan 159 Kooperatifin 65’i Konut Yapı Kooperatifi, 53’ü İşletme Kooperatifi 14’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Ekim ayında 1.123 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Ekim ayında kurulan 1.123 yabancı ortak sermayeli şirketin 572’si Türkiye, 66’sı İran, 43’ü Lübnan ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.123 yabancı ortak sermayeli şirketin 114’ü anonim, 1.009’u limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 1.098’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 440’ı Gayrimenkul acenteleri ve 383’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 77,86’sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
AĞUSTOS 2020 Sayı 104 933 1.037
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 77.389.500 341.323.000 418.712.500
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 52.906.350 263.273.200 316.179.550
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 68,36 77,13 75,51
EYLÜL 2020 Sayı 122 1.075 1.197
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 114.645.000 397.105.000 511.750.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 94.551.618 325.148.500 419.700.118
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 82,47 81,88 82,01
EKİM   2020 Sayı 114 1.009 1.123
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 134.305.000 366.680.000 500.985.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 99.846.950 302.299.875 402.146.825
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 74,34 82,44 80,27
TOPLAM 2020 Sayı 821 7.645 8.466
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 799.038.687 2.785.028.400 3.584.067.087
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 536.958.912 2.253.682.525 2.790.641.437
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 67,2 80,90 77,86

 

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.


Kaynak: TOBB Verileri
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here