Ana sayfa Duyurular 2020-2022 Dönemi Orta Vadeli Programı ve Orta Vadeli Mali Planı ile belirlenen...

2020-2022 Dönemi Orta Vadeli Programı ve Orta Vadeli Mali Planı ile belirlenen ekonomi ve maliye politikaları neler?

36
0

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2020-2022 Dönemi Orta Vadeli Programı ve Orta Vadeli Mali Planı ile belirlenen ekonomi ve maliye politikaları; fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesine, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesine, kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğünde sermaye birikiminin ve sanayileşme sürecinin hızlandırılmasına, her alanda verimliliğin artırılmasına, yurtiçi tasarruflarının ve üretken yatırımların düzeyinin yükseltilmesine, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesine, mali disipline kararlılıkla devam edilmesine, kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasına ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesine katkı verecek şekilde uygulanmaktadır.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,3 oranında artarak 564 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşirken faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 14,6 oranında artarak 493 milyar 605 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 455 milyar 411 milyon TL olarak gerçekleşirken, vergi gelirleri ise yüzde 9,2 oranında artarak 335 milyar 948 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz dışı denge, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 27 milyar 839 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılının aynı döneminde 38 milyar 193 milyon TL açık vermiştir.
Bu kapsamda 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili diğer ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ VE FAİZ DIŞI DENGENİN GELİŞİMİ

2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri çerçevesinde bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge Tablo 5’te gösterilmiştir.

1.Bütçe Dengesinin Gelişimi

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78 milyar 583 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2020 yılının aynı döneminde 109 milyar 450 milyon TL açık vermiştir. 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında fazla, diğer aylarda açık vermiştir.

2.Faiz Dışı Dengenin Gelişimi

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz dışı denge 27 milyar 839 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılının aynı döneminde 38 milyar 193 milyon TL açık vermiştir.


Kaynak: Strateji ve Bütçe Başaknlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here