Ana sayfa Muhasebe 2019 Yılında Limited Şirketler Noterden Hangi Yasal Defterleri Tasdik Etmek Zorundadır?

2019 Yılında Limited Şirketler Noterden Hangi Yasal Defterleri Tasdik Etmek Zorundadır?

8093
0

1- Limited Şirketler 2019 yılı için hangi defterleri tasdik ettirmek zorundadır?
Faaliyetine devam eden Limited Şirketler 2019 yılında kullanılmak üzere aşağıdaki defterleri tasdik ettirmek zorundadırlar
1.1- Yevmiye Defteri
1.2- Kebir Defteri
1.3- Envanter Defteri

1.4- Ortaklar Kurulu kararı veya Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Limited Şirketlerde bu defterin her yıl ayrıca tasdik edilmesine gerek yoktur. 
-Ticari Defter Tebliğinin geçici 3/2 maddesi hükmü gereği; Limited şirketlerin şirket kuruluşu sırasında veya daha sonra tasdik ettikleri ve boş sayfaları olan ve hali hazırda kullanmaya devam ettikleri Ortaklar Kurulu Karar defterlerini Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri olarak kullanmaya devam edebilirler.

1.5- Ortaklar Pay defteri
Şirket kuruluşunda tasdik edilen bu defter için her yıl ayrıca noterden tasdik yapılmayacaktır.
-Ticari Defter Tebliğinin geçici 3/1 maddesi hükmü gereği; Limited şirketlerin şirket kuruluşu sırasında tasdik ettikleri ortaklar pay defterlerinin boş sayfaları varsa kullanmaya devam edebilirler. Ancak bu defterlere 6102 sayılı yeni TTK’ya göre varsa eksik bilgilerin yazılması gerekmektedir.

2- Limited Şirketler damga vergisi defteri tasdik etmek zorundalar mı?
Hayır.
Limited Şirketlerde Damga vergisi mükellefiyeti zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır.
Ancak, Limited Şirket vergi dairesi nezdinde damga vergisi mükellefiyeti açmışsa 1’nci maddede sayılan defterlerine ilaveten Damga vergisi defteri de tasdik ettirmek zorundadır.

3- Limited Şirketlerin başka tasdik etmek zorunda oldukları defter var mıdır?
İştigal konusuna göre ihtiyaç duyulması halinde tasdike tabi defterler ;
1. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil) (VUK madde 225)
2. Nakliyat Vergisi defteri;
3. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;

4- Limited Şirketler 2019 defterlerini ne zaman tasdik edeceklerdir?
2019 yılı için kullanılacak defterler 31 Aralık 2018 tarihine kadar noterlerden tasdik ettirilmelidir.

5- Limited Şirketler 2018 defterlerinin kapanış tasdiklerini ne zaman yapacaklardır?
2018 yılına ait Yevmiye defterinin kapanış tasdiki 2019 Haziran ayına kadar yapılabilir.

6- Limited Şirketler Ortaklar Karar defteri veya Genel Kurul Toplantı Müzakere defteri kapanış tasdiki yapılacak mıdır?
Hayır.
Limited şirketlerin kullandığı Ortaklar Karar defteri veya Genel Kurul Toplantı Müzakere defteri kapanış tasdikine tabi değildir.

7- Limited Şirketler Müdürler Kurulu karar defteri kullanmak zorunda mıdır?
Hayır.
Limited Şirketlerde Müdürler kurulu karar defteri kullanmak zorunlu değildir.
Ancak isteyen Limited Şirketler Müdürler kurulu karar defterini tasdik ettirip kullanabilirler.
Bu durumda Müdürler kurulunun alacağı kararlar bu deftere alınır.

Limited şirkette Müdürler Kurulu karar defteri kullanılıyorsa İzleyen yılın Ocak ayı içinde kapanış tasdiki yapılmak zorunluluğu vardır. (A.Ş.’lerdeki Yönetim kurulu karar defteri gibi)

8- e-Defter kullanan Limited Şirketler ayrıca defter tasdik edecek midir?
Evet.
e-Defter kullanıcısı Limited Şirketler Yevmiye ve Kebir Defteri dışında kalan ve yukarıdaki açıklamalar ışığında tasdiki zorunlu defterleri fiziki olarak Noterden tasdik ettirmek zorundadır.
-Envanter defteri noterden tasdik edilecektir.
-Damga vergisi mükellefiyeti açılışı yapılmışsa damga vergisi defteri noterden tasdik ettireceklerdir.

9- Limited Şirketlerin 2018 yılı defterlerinde boş sayfalar varsa bu defterler 2019 yılı için kullanılmaya devam edilebilir mi?
Evet. 
VUK 222 maddesi ve Ticari defter tebliğinin 17-18 maddeleri gereği, Limited Şirketlerin 2018 yılı için kullandıkları yasal defterlerinde (Yevmiye, Kebir, Envanter ve kullanılıyorsa Damga Vergisi) boş sayfalar varsa 31 Ocak 2019 tarihine kadar ara tasdik (yenileme tasdiki) yapmak şartıyla 2019 yılı için bu defterleri kullanmaya devam edebilirler. 

10- Notere her yıl Ticaret Sicil Tasdiknamesini ibraz etmek zorunda mıyız?
Hayır.
Eğer eski yıllarda vermiş olduğunuz Ticaret Sicil Tasdiknamesindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadıysa yeniden vermenize gerek yoktur. Değişiklik olduysa güncel halinin Notere verilmesi gerekmektedir. (TTK-Madde 64) ve 27.01.2013 Resmi Gazete- Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6 maddesi)


Kaynak: VUK, TTK,
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here