Ana sayfa Dünya 2019 yılında Dünya’da neler oldu?

2019 yılında Dünya’da neler oldu?

208
0

2019 yılında Dünya’da neler oldu?

2019 Yılına Ait Küresel Veriler

Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Kalkınma Derneği’nin (IDA) yayınladığı rapora göre, geride bıraktığımız son on yılda, dünya birçok alanda ilerleme kaydetti. En yoksul ülkeler su, elektrik ve hijyen koşullarına (tuvalet gibi) daha fazla erişime sahip oldu. Yoksulluk ve çocuk ölümleri azaldı. Teknoloji gelişti ve artık insanlardan daha fazla cep telefonu var. 2019’da, diğer tüm zamanlardan daha fazla insan zorla yerlerinden edildi. Atmosferdeki karbondioksit tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve biyoçeşitlilik hızlandı.

Dünyanın üçte birinden fazlası 30 yıl önce aşırı yoksulluk içinde yaşıyordu. Bugün, insanların %10’undan daha azı günde 1,90 ABD Dolar veya daha az bir parayla yaşıyor. Dünya Bankası yoksulluk verilerinin yeni bir analizine göre, 2000-2015 yılları arasında 15 ülkede 802.1 milyon insanı aşırı yoksulluktan kurtuldu. Bu 15 ülke, karşılaştırılabilir verilerle 114 ülke arasında en yüksek yoksulluğu azaltma oranlarına sahip. Bunlardan yedisi Sahra Altı Afrika’daydı. Afrika ülkelerinden ikisi çok hassas olarak sınıflandırıldı. En zorlu koşullarda bile yoksulluğun azaltılmasının mümkün olduğu umudu var.

Dünyanın neredeyse yarısı, 736 milyon insan çok fakir ve bu insanlar 2015 yılındaki verilere göre sadece şu 5 ülkede yaşıyordu: Hindistan, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Bangladeş. Küresel olarak aşırı yoksulluğu azaltmak için dünyanın aşırı yoksul insanlarının % 85’ine (629 milyon) ev sahipliği yapan bu beş ülkede ve Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’da, ilerlemeyi hızlandırmak çok önemli.

2019 SDG7 İzleme Raporuna göre, son on yılda, elektriksiz yaşayan insanların sayısı 2010’da 1,2 milyardan 2017’de 840 milyona düştü. Küresel nüfusun %89’u, daha önce hiç olmadığı kadar elektriğe sahip. Bangladeş, Kenya ve Myanmar, dünyanın en büyük elektrik erişim açığına sahip 20 ülkesi arasında, ancak en fazla ilerlemeyi kaydediyorlar.

Küresel ekonomi, son 50 yılda dört borç birikimi dalgası yaşamıştır. İlk üçü gelişmekte olan ve az gelişmiş birçok ekonomide mali krizlerle sonuçlandı. En son borç dalgası, 2010 yılından bu yana, bu ekonomilerdeki borçların en büyük, en hızlı ve en geniş artışına tanık oldu.

İş olanakları ile ilgili mevcut eğilimler, 2000’lerin başında dünyanın en büyük işvereni haline gelen ve şu anda küresel istihdamın %49’unu oluşturan hizmet sektörüne işaret etmekte. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, hizmet sektöründe istihdam edilenlerin payı, düşük gelirli ülkelerde %26’dan yüksek gelirli ülkelerde %75’e kadar değişmektedir. 1997 yılından bu yana üst-orta gelirli ülkelerde pazar (özel sektör) hizmetlerindeki istihdam iki katına çıkmıştır. Toptan ve perakende ticaret ve tamir işlerinin, gelişmekte olan ülkelerde 2017’den 2025’e kadar genel istihdam artışına yol açacağı öngörülmekte. Gayrimenkul ve iş hizmetleri alanındaki işlerin hem orta gelirli hem de gelişmiş ülkelerde artması beklenmektedir. ILO’ya göre, konaklama ve yemek hizmetleri ile ilgili işler dünyanın her yerinde değişik seviyelere ulaşacak.

Küresel olarak, kadınlar hizmet sektörü işlerinde erkeklerden daha büyük bir orana sahiptir (%55’e karşılık %45), ancak genel olarak bakıldığında, 2018’de erkeklerin %75’ine kıyasla, tüm kadınların sadece %48’i işgücüne katılmıştır.

Dünyada ülkesinden edilmiş insan sayısına bakıldığında bu sayı 2018’de rekor seviyeye ulaştı: 25.9 milyon mülteci, 41.3 milyon kendi ülkelerinde yerinden edilmiş insan ve 3.5 milyon sığınmacı da dahil olmak üzere toplam 70.8 milyon. Kendi ülkeleri dışında uluslararası koruma arayanların sayısı 2011’den bu yana %70 arttı. Mültecilerin yaklaşık %85’i gelişmekte olan ülkeler tarafından barındırılıyor. 2018’de mültecilerin %67’si 5 ülkeden geldi: Suriye Arap Cumhuriyeti, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali. 2016 ile Kasım 2019 arasında 4,6 milyondan fazla insan başta Kolombiya, Peru ve Ekvador ve Venezuela’dan ayrıldı.

Genel olarak bakıldığında, son yirmi yıl dünyanın en fakir ülkelerinin çoğunda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Aşırı yoksulluk oranı %50’den %30’a düştü. Çocuk ölümleri yaklaşık %14’ten %7’ye düştü. Elektriğe erişim %57 oranında artmış ve en az temel içme suyu ve hijyen/sağlık hizmeti kullananların payı diğer sonuçların yanında sırasıyla %22 ve %41 oranında artmıştır.


Kaynak: Dünya Bankası – Uluslararası Kalkınma Derneği (IDA) / Link: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/12/20/year-in-review-2019-in-charts
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here