2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik...

2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik ASGARİ ÜCRET TARİFESİ – 1.1.2019

215
0
PAYLAŞ
31 Aralık 2018 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 30642 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2019 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

2019 SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız…

 


Kaynak: Resmi Gazete – 31.12.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Müşterimin iş yapmadığı aylarda SMMM fiyat tarifesindeki gayrifaal işletme indirimini uygulayabilir miyim?

Ayrıldığım SMMM şirketinin benimle çalışmak isteyen müşterisi ile sözleşme yapabilir miyim?

SMMM asgari ücret tarifesi üzerinden indirim yapılabilir mi?

 

SMMM şirketleri başka ticaret şirketlerine ortak olabilir mi?

SMMM’lerin iptal ettikleri sözleşmeden doğan sorumluluğu var mıdır?

SMMM’ler KDV iade raporu düzenleyebilir mi?

 

BİR CEVAP BIRAK