Ana sayfa Muhasebe 2019 Yılı için vergiden istisna edilen günlük yemek kartı bedeli nedir?

2019 Yılı için vergiden istisna edilen günlük yemek kartı bedeli nedir?

703
0

Gelir vergisi mükellefleri için yanında çalıştırdığı personeline ne kadar yemek gideri yaptırabilir sınır nedir? Ayrıca kendisi için yemek gideri yapabilir mi?

 

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19 TL olarak belirlenmiştir. (305 Seri No.lu Genel Tebliğ).

 

GV mükellefi kendisi için yemek gideri yazma hakkı yoktur.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yemek hizmeti verdiğim firmaya faturayı nasıl keseceğim?

 

KDV Tebliği – KDV Ödeyerek Mal ve Hizmet Alan Bağışçıların Beyanı ve KDV istisnası nasıl olacaktır?

 

Gider Karşılığı Yapılan Hangi Ödemeler Gelir Vergisinden İstisnadır?

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here