Ana sayfa Çalışma Hayatı 2019 Şubat-Mart-Nisan Yeni İstihdam Teşviki

2019 Şubat-Mart-Nisan Yeni İstihdam Teşviki

2467
0

Yeni istihdam teşviki 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni teşvike ilişkin yasal düzenleme 7166 sayılıSOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile yapıldı.

7166 sayılı kanunun 8’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19’uncu maddesine ekleme yapıldı.

Yapılan ekleme metni Resmi Gazete’de aşağıdaki şekildedir.

7166 sayılı
SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”


Yapılan düzenleme ile teşvikten faydalanmak için;

1- 2018 yılındaki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında yeni işe alınmış olmalıdır.

2- İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları

3- İşe alındığı ay dahil 3 ay boyunca günlük 67,36 TL’lik ücretleri işverene ayrıca destek olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez. (67,36 TL x 30 = 2.020,80 TL)

4- İşverenin SGK’ya geçmiş dönemden borcu yoksa, 2019 Aralık ayı dahil izleyen dönemlerde tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir.

 


Kaynak: Resmi Gazete – 22.2.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


2019 yılında ilave istihdam teşvikinin tutarı nedir?

 

2019 Şubat Yeni İstihdam Teşviki

 

2019 Yeni istihdam teşviki – 3 aylık Ücret ve 12 aylık Vergi ve SGK Primini hazine karşılayacak!

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here