Ana sayfa Muhasebe 2018 yılında işletme defterine tabiyiz. 2019 yılı için İşletme defterinden Bilançoya geçiş...

2018 yılında işletme defterine tabiyiz. 2019 yılı için İşletme defterinden Bilançoya geçiş hesaplamasını nasıl yapacağım?

1008
0

Sondaj kuyu işi ile uğraşan müşterimiz 2018 satışı 295.219 Alış: 166.470,

Bayan kuaförü Satış:168.335 Alış: 94.622

Cafe işletmecisi : Satış:121.802 Alış:92.856

Araç alım satımı (2018 yılı ilk kez mükellef) Satış:166.039 Alış:244.762

Bunlar şuan işletme defteri 2019 yılı bilançomu yoksa işletme olarak devam mı acaba?

(24.12.2018 09:17)

 

 

29/12/2017 tarih ve 30285 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 490 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile mükelleflerin 2018 YILI İŞ HACİMLERİNE GÖRE 2019 yılında tutacakları defterlerin hadleri açıklanmıştır.

İŞLETME ESASINDAN BİLANÇO ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI;

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE ALIŞLARI, SATIŞLARI VE HASILATLARI; 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN

-Yıllık Alımları 190.000 (%20 fazlası ) 228.000 TL veya

-Yıllık Satışları 260.000 (%20 fazlası ) 312.000 TL aşanlar.
-Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

-177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR
Yıllık gayri safi iş hasılatı 100.000 (%20 fazlası ) 120.000 TL aşanlar.

-177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR
İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı 190.000 (%20 fazlası ) 228.000 TL aşanlar. Arka arkaya iki dönemin iş hacmi VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlere göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse,

Aşağıda belirtilen koşullardan birisinin gerçekleşmesi durumunda, izleyen hesap döneminden itibaren BİRİNCİ SINIFA GEÇİLECEKTİR.

1- Bir hesap dönemindeki iş hacmi hadleri VUK’un 177. maddesinde yer alan hadlerden % 20’yi aşan bir oranda ARTIŞ olursa veya

2- Arka arkaya İKİ DÖNEM İN iş hacmi, VUK’un 177. maddesinde belirtilen hadlere göre % 20’ye kadar bir ARTIŞ gösterirse. BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTACAKLARDIR.

-177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA

İş hasılatı             : 25.000 (VUK 177/2) 25.000 x 5 = 125.000 TL

Yıllık satış tutarı : (VUK 177/1) 100.000 TL 125.000+120.000= 245.000 Bu tutar, 228.000 TL’yi aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Lokanta mükellefi defter geçiş hadlerinden hangisini dikkate alacaktır?

 

Basit usül defter geçiş haddi nasıl hesaplanır?

 

2019 Yılından İşletme defterinden Bilanço defterine geçiş hadleri nedir?

 

Hem hizmet hem de alım satım yapan kişilerde defter geçiş haddi ne olacaktır?

 

Bilgisayar yazılımı ve tekstil işi yapan işletme defteri mükellef defter geçiş hadlerini neye göre hesaplayacak?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here