Ana sayfa Vergi 2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Ne Kadar Oldu?

  2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Ne Kadar Oldu?

  1800
  0

  Hazırlanan bu tarifenin amacı, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin tutarları tespitini yapmaktır.

  1- UZLAŞTIRMA ÜCRETİNİN SINIRLARI NASIL TESPİT EDİLİR?
  Uzlaştırma ücreti,

  • Uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede,
  • Tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği

  dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

  ***Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

  2- UZLAŞTIRMA ÜCRETİNİN ÖDEMESİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?
  Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

  3- UZLAŞTIRMACI GİDERLERİ NASIL ÖDENİR?
  Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, bu Tarifede yer alan uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda ödenecek 300-400 TL’nin alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.

  4- UYGULANACAK TARİFE ÜCRETLERİ NE KADARDIR?
  Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
  Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

  Kaynak: Resmi Gazete (05.08.2017 – 30145)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here