Ana sayfa Mevzuat 2017 Yılı KOSGEB İşletme Kredisi Faiz Desteği Hakkında Soru Cevaplar

2017 Yılı KOSGEB İşletme Kredisi Faiz Desteği Hakkında Soru Cevaplar

1520
0

1- KREDİ FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANAN BİR VATANDAŞ ESNAF VE SANAATKARLARIN VERDİĞİ, FAİZLİ VEYA FAİZSİZ BİR KREDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ YIL FAYDALANAMAZ MI?
KOSGEB tarafında bir sakınca yoktur, faydalanabilir. Ancak esnaf ve sanatkârlar böyle bir şart koşuyorsa faydalanamayabilir.

2- KREDİ FAİZ DESTEĞİ İLE ALAKALI SİCİL GAZETESİ VE İMZA BEYANNAMESİ 2017 YILI OLMAK ZORUNDA MI?
Sicil gazetesinin en son değişiklik yapılmış hali KOSGEB müdürlüğüne teslim edilmelidir. İmza beyannamesinde ise, imza beyannamesinin üzerinde geçerlilik süresi belirtilmektedir. Geçerlilik süreci içerisinde ise geçerli olur.

3- MİMARLAR SİSTEME NASIL KAYIT OLABİLİYOR?
KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerinin sürecine ilişkin usul ve esasların 5. maddesinde belirtilen firma, KOBİ bilgi beyannamesi, Muvafakatname, imza beyannamesi/sirküleri ve ticaret/esnaf sicil gazetesini bağlı bulunduğu uygulama birimine imzalı ve kaşeli olarak teslim eder şeklindeki maddeye istinaden burada yazılı bulunan evrakların eksik olması durumunda işletmenin KOSGEB veri tabanına kaydı yapılamaz. Dolayısı ile mimar ve mühendisler, ticaret/esnaf sicil gazetesini KOSGEB müdürlüğüne teslim edemediği sürece KOSGEB veri tabanına kayıt olamaz ve KOSGEB desteklerinden yararlanamaz.

4- SİGORTA ACENTELERİ DESTEKLENEN SEKTÖRLER ARASINA GİRECEK Mİ? YEDEK HAK KAZANMA DURUMLARI NE OLACAK?
Konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı henüz yayınlanmamıştır.

5- ADİ ORTAKLIKLAR KİŞİ OLARAK KREDİ FAİZ DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ?
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan adi ortaklık statüsündeki işletmelere ait net satış hasılatı bilgileri gelmemiştir. Verisi gelmeyen işletmeler değerlendirilmeye alınmamış ve başvuruları kabul edilmemiştir.

6-EMEKLİ İŞLETME SAHİBİ SSK VE BAĞKURU YOKSA VERİ TABANINA NASIL KAYIT OLUR? KAYIT OLUR İSE KOBİ BEYANNAMESİNE PRİM GÜN SAYISI OLARAK NE YAZMASI GEREKİYOR?
Emeklinin maaşından Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapıldığına dair belgesini alarak gün sayısını da 360 gün olarak girerek belgeyi beyanname ile birlikte KOSGEB’e teslim etmelidir.

7- SGK VE VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI KOSGEB TARAFINDA MI İSTENMEKTEDİR? İSTENİYOR İSE BAĞ-KUR’LULAR SGK BORCU YOKTUR YAZISINI NASIL ALIYOR?
Bankalar tarafından istenmektedir. SGK İl Müdürlüklerinden alabilirler.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, bu kapsamda maliye bakanlığınca yayınlanan tahsilat iç genelgesi ve tebliğler ile işverenlere verilen devlet yardımı, teşvik ve desteklerde sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu yoktur belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair Tebliğ’e istinaden ve bu doğrultuda başkanlığımız destek mevzuatı gereği olarak, başkanlığımızla ilgili bankalar ve kuruluşlar arasında imzalanan kredi faiz desteği programı protokolünün 7. maddesi:

“Kredi başvurusunda bulunan işletme’ nin gerek gecikmiş vergi borcunun gerek ise sosyal güvenlik kurumu (SGK)’na gecikmiş borcunun veya her ikisinin de bulunması halinde, vergi dairesinden alınmış vergi borcunun tutarını gösteren belge ile SGK’dan alınmış borcunun tutarını gösteren belge veya vergi ve sgk borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belgenin işletme’ den alınması. İşletme’nin mahsuplaşma talebinin alınması (ek.2) suretiyle, sgk ve/veya vergi borcuna mahsuben azami KOSGEB tarafından ödenen faiz/kar payı desteği kadar tutarın banka tarafından işletme ’ye kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, ilgili kuruma ödenmesinin sağlanması, kalan bakiyenin işbu protokol ve banka’nın mevzuatı çerçevesinde işletme’ye kullandırılması,” hükmüne haizdir.

Bu doğrultuda bankalarca, işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır.

8- KREDİYE BAŞVURDUM ANCAK SİSTEMDEN KREDİ BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR ŞEKLİNDE YANIT ALIYORUM. NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM?
KOSGEB’e kayıt yaptırmak veya KOSGEB kaydının bulunması Kredi Faiz Desteği Programına başvuru yapıldığı anlamına gelmemektedir. Programa, başvuru tarihlerinde ilgili internet sayfasından başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

9- KREDİ FAİZ DESTEĞİ İÇİN BEYANNAMELER EN SON HANGİ TARİHTE TESLİM EDİLEBİLİR?
28 Nisan 2017 mesai bitimine kadar teslim edebilir. (sistem yoğunluğu göz önüne alınarak en azından 1 hafta 10 gün önceden teslim etmek daha uygun olur.)

10- KREDİ FAİZ DESTEĞİ İÇİN BANKALARA SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?
28 Nisan 2017 mesai bitimine kadar teslim edebilir. ( sistem yoğunluğu göz önüne alınarak en azından 1 hafta 10 gün önceden teslim etmek daha uygun olur.)

11- SGK PRİM GÜN SAYISINA ÇALIŞANLARIN MI? YOKSA YETKİLİNİN Mİ? BİLGİLERİ GİRİLMESİ GEREKİYOR?
Çalışanların tamamının yanında işletme yetkilisi de işletmeye kayıtlı BAĞ-KUR’lu ise onun gün sayısı da eklenir.

12- BASİT USULDE KURULAN BİR İŞLETME, MALİ BİLANÇO VERİLERİNİ SİSTEME NASIL GİRECEK?
Yıllık Vergi Beyannamesinde çıkan hesap özetine esas net satış hasılatı ve bilanço toplamlarını girer.

13- MÜDÜRLÜĞÜ EVRAKLARIMI ÇALIŞANIM GETİREBİLİR Mİ? KARGO İLE GÖNDEREBİLİR MİYİM?
Evraklarda eksiklik yoksa olabilir. Ancak evraklarda veya bilgilerde eksiklik varsa daha sonradan düzeltme işlemi zaman alacağından dolayı işletme yetkilisinin kaşesi ile birlikte KOSGEB müdürlüğüne başvuru yapması daha uygun olur.

Kaynak: KOSGEB

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here