Ana sayfa Vergi 2017 Defter Tutma Hadleri Açıklandı!!!

  2017 Defter Tutma Hadleri Açıklandı!!!

  1751
  0

  27.12.2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete’de 2017 yılı defter tutma hadleri açıklandı. Buna göre;
  Bilanço hesabına esasına göre 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arası defter tutma hadleri aşağıdaki gibidir;

  1- Yıllık;
  – Alış tutarı                                                                : 170.000 TL
  – Satış tutarı                                                              : 230.000 TL
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı                                           :  90.000 TL
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı   : 170.000 TL

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 maddesinde bilanço hesabına göre defter tutma halleri aşağıda sıralanmıştır;
  1-
  Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 170.000 TL veya satışları tutarı 230.000 TL ‘yi aşanlar,
  2- Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 90.000 TL aşanlar;
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 TL’ yi aşanlar;
  4- Her türlü ticaret şirketleri,
  5- Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.),
  6- İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

  Kaynak: 27.12.2016 tarih-29931 sayılı Resmi Gazete

  Tarih: 28 Aralık 2016

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here