Ana sayfa Ekonomi 2015 Yılı Yabancı Kontrollü Girişim Oranı %14,1 Olarak Gerçekleşti!

  2015 Yılı Yabancı Kontrollü Girişim Oranı %14,1 Olarak Gerçekleşti!

  1215
  0

  1- 2015 YILI YABANCI KONTROL ORANI %14,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ.
  Üretim değerine göre; 2015 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin tamsayım kapsamındaki girişimlerde yabancı kontrol oranı %14,1 olarak gerçekleşti.
  Yabancı kontrol oranı 2014 yılında %13,8 iken, 2015 yılında %14,1’e yükseldi. Bu oran 2012, 2013 yıllarında sırasıyla %13,6, %13,4’tü.

  Yıllar itibariyle yabancı kontrol oranı, 2006 – 20152- ALMANYA MENŞELİ GİRİŞİMLER 2015 YILI TOPLAM ÜRETİMİNİN %2,4’ÜNÜ KONTROL ETTİ.
  Tamsayım kapsamındaki girişimlerde 2015 yılında gerçekleştirilen toplam üretimin %2,4’ü Almanya’nın, %1,7’si A.B.D.’nin ve %1,6’sı Fransa’nın kontrolündeydi.

  Toplam üretimde ilk 5 ülkenin kontrol oranı, 20153- TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATININ %84,7’Sİ YABANCILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLDİ.
  İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek yabancı kontrol oranı %84,7 ile “Tütün ürünleri imalatı” sektörüne aitti. İkinci sırada %44,8 ile “Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı”, üçüncü sırada %39,5 ile “Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı” sektörü yer aldı.

  İmalat sanayinde yabancı kontrolünün en yüksek olduğu ilk 5 bölüm, 20155- İMALAT SANAYİNDEKİ YABANCI KONTROLLÜ ÜRETİM, ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP ALT SEKTÖRLERDE YOĞUNLAŞTI.
  İmalat sanayinde, girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü üretimin orta-yüksek teknolojili grupta yoğunlaştığı (%54,7) görüldü. Yüksek teknolojili grup %4,5, orta-düşük teknolojili grup %17,5, düşük teknolojili grup %23,4 paya sahipti.

  İmalat sanayindeki yabancı kontrollü üretimin teknoloji düzeylerine göre dağılımı, 2015AÇIKLAMALAR
  Yabancı kontrollü girişim, yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan ya da dolaylı olarak yurt dışında yerleşik bir birim tarafından kontrol edilen girişimdir. Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflaması, NACE Rev. 2’ye göre sınıflandırılmıştır. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ), NACE Rev. 2’deki B’den S’ye kadar olan kısımları (K kısmı hariç) kapsamaktadır. YSHİ tamsayım kapsamı ise 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimler ile bazı özellikli faaliyet sınıflarında faaliyet gösteren girişimlerden oluşmaktadır.

  Bu çalışmanın kapsamını, 2015 YSHİ araştırmasının tamsayım kapsamındaki 111 735 girişim oluşturmaktadır. Bu girişimler, 2015 YSHİ kapsamındaki tüm girişimlere ait üretim değerinin yaklaşık %85’ine sahiptir. Bu girişimlerden 2 622’si yabancı kontrolündedir.

  Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (21.06.2017 – 24866)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here