Ana sayfa SGK “2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik” – SGK

“2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik” – SGK

334
0

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

21/05/2019

Sayı: 92604331-010.06.02-E.7654597                                                                  Konu:2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
2019/11

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünde yer alar “4-Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi” başlıklı bölümün açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarih itibariyle sona erdirilecek, muhtarlık görevinin bittiği tarih il veya ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca en geç on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilecektir.

Muhtar seçilemeyenler ile seçimlere girmemesi nedeniyle seçim tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erenlerin Kuruma yapılacak bildirimine esas olan on günlük süreniz başlangıcında, il ve ilçe seçim kurullarınca muhtar seçilenlere ilişkin yazının il ve ilçe mülki amirliklerine intikal ettiği tarih esas alınacak, diğer bir ifadeyle seçim tarihi itibariyle muhtarlık görevi sona eren sigortalıların Kuruma bildirimi için öngörülen on günlük süre, il veya ilçe seçim kurullarının muhtar seçilenlere ilişkin bildirim yazısının il ve ilçe mülki amirliklerine intikal tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Örnek 1- Muhtarlık görevi devam etmekte iken 31/3/2019 tarihinde yapılan mahalli idareleı seçimlerine giren sigortalı (B) ‘nin yeniden muhtar seçilemediği, ilçe seçim kurulunca muhtaı seçilenlere ilişkin yazının ilçe mülki amirliğine 9/4/2019 tarihinde intikal ettiği varsayıldığında; (B) ‘nin sigortalılığı 31/3/2019 tarihi itibariyle sona erdirilecek, muhtarlık görevinin sona erdiğine ilişkin on günlük bildirim süresinin başlangıcında 9/4/2019 tarihi esas alınacaktır. Sigortalı (B) ‘nih muhtarlık görevinin sona erdiğine ilişkin bildirimin, ilçe mülki amirliğince 19/4/2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması durumunda bu bildirim süresinde yapılmış sayılacaktır.

Örnek 2- İlçe seçim kurulunca 31/3/2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimler, sonuçlarına göre seçim bölgesinde yer alan muhtarlıklara seçilenlere ilişkin bilgileri içeren yazınıyı ilçe mülki amirliğine 12/4/2019 tarihinde intikal ettiği, muhtarlık görevi sona erenlere ilişkin bildirimin ise 23/4/2019 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, ilçe mülki amirliğine söz konusu bildirimin süresi içinde (22/4/2019 tarihine kadar) yapılmaması nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

DAĞITIM
Gereği                           Bilgi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Erdoğan ÜVEDİ Daire Başkanı

Telefon :0312 458 77 17
Faks: 434 1 1 48
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr


Kaynak: SGK
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here