Ana sayfa Vergi 2.El araç alımı ve satımı yapan firmaların alım ve satım işlerinde düzenlemesi...

2.El araç alımı ve satımı yapan firmaların alım ve satım işlerinde düzenlemesi gereken belgeler nelerdir?

2.El araç alımı ve satımı yapan firmaların alım ve satım işlerinde düzenlemesi gereken belgeler nelerdir?

77
0

2.el araç alım satım yapan firmada alım ve satımlarda düzenlenecek belgeler nelerdir?

2.el araç alım satımında vergi mükellefi olmayanlarda alınan binek oto için KDV ve GV stopajı hesaplanmadan gider pusulası düzenlenir.

Satış işlemi için ise aşağıdaki gibi fatura düzenlenir ve muhasebe kaydı yapılır.

İkinci el gayrimenkul alım satımı (özel matrah uygulaması) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır.

Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz.

Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan Gayrimenkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır.

Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.

ÖRNEK:  Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra bu iş yerini 250.000 TL satmıştır.

Alış bedeli                                          :200.000

Satış bedeli                                        : 250.000

Fatura Düzenlenmesi

Satış bedeli                                   : 250.000

KDV uygulanacak tutar                  :   50.000  (250.000-200.000)

Hesaplanan KDV %18                     :     9.000  (50.000 %18)

Tahsil edilen tutar                           : 259.000

KDV beyannamesinde                   : 200.000

özel matrah bölümünde gösterilecek tutar

KDV beyannamesinde normal    :   50.000

teslimler bölümünde gösterilecek tutar

Bs formunu yazılacak tutar          : 259.000 TL (Bs formlarında KDV dâhil tutar yazılır.)

Not: Özel matrah şekline tabi alışların “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) “ile; özel matrah şekline tabi satışların ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs.) “ile bildiriminde katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. (VUK 396 Gn Tb.)

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here