Ana sayfa Muhasebe 17. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim ithalinde uygulanacak KDV oranı nedir?

17. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim ithalinde uygulanacak KDV oranı nedir?

322
0

17. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim ithalinde uygulanacak KDV oranı nedir?

KONU

17. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim ithalinde   uygulanacak KDV oranı

SORU

yazım tarihi eski (17 nci yüzyıl) ve antika değeri olan, el yazması Kur’an-ı Kerim’in ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

CEVAP


Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanununun sözü edilen hükümleri kapsamına girmeyen Kur’an-ı Kerim ithalinin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 18 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’in yazım tarihinin eski olması, antika değerinin bulunması veya el yazması olması bu oranı etkilememektedir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı : 39044742-010-53002 09/05/2016
Konu : 17. yüzyıldan kalma Kur’an-ı Kerim ithalinde   uygulanacak KDV oranı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yazım tarihi eski (17 nci yüzyıl) ve antika değeri olan, el yazması Kur’an-ı Kerim’in ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu sebeple, 4458 sayılı Gümrük Kanununun sözü edilen hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna tutulmasını gerektirecek bir ithalata konu edilmesi halinde, bahis konusu Kur’an-ı Kerim’in KDV’den de istisna tutulması gerekmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 18 inci sırasında, Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil Kitaplarına yer verilmiştir.

Buna göre, 4458 sayılı Gümrük Kanununun sözü edilen hükümleri kapsamına girmeyen Kur’an-ı Kerim ithalinin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 18 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’in yazım tarihinin eski olması, antika değerinin bulunması veya el yazması olması bu oranı etkilememektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here