Ana sayfa Çalışma Hayatı 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe girişi olan yiyecek ve içecek sektöründe...

  17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe girişi olan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren personeller için nakdi ücretsiz izin desteği başvurusunda bulunabilir miyiz?

  Restoran ve Kafe işletmelerine getirilen destek

  26
  0

  Yeme içme yerlerinde ücretsiz izne çıkanlar, işveren sistemindeki covid-19 sekmesinden mi bildirimi yapılacaktır?

  Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla alınan kısmi kapanma kararları ile faaliyeti kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan personeller için nakdi ücret desteği uygulaması genişletilirken, bu sektörde faaliyet gösteren işverenlere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan prim desteği sağlanacaktır. 

  Faaliyet sektörleri bir önceki madde de ifade edilen işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen, başka bir ifadeyle hizmet akdi devam eden sigortalılar için, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek. 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır. 

  Söz konusu çalışanların fiilen çalıştıkları gün için işverenlere prim desteği sağlanırken, çalışanların pandemi ücretsiz izin sürecine dahil edilmesi halinde işe giriş tarihi dikkate alınmaksızın nakdi ücret desteği sağlanacaktır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu maddesinde belirtilen bu destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir. 

  Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu destekten yararlanması mümkün olacaktır. 

  Bu prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

   


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here