Ana sayfa Mevzuat 13 Şubat 2019 Tarihli ve 30685 Sayılı Resmi Gazete

13 Şubat 2019 Tarihli ve 30685 Sayılı Resmi Gazete

696
0

13 Şubat 2019 Tarihli ve 30685 Sayılı Resmi Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

––  Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

––  Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/14, K: 2018/112 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/1630 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here