Ana sayfa Muhasebe 1003B Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini göndermek için ayrı şifre mi almak...

  1003B Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini göndermek için ayrı şifre mi almak gerekiyor?

  42
  0

  İSMMMO’nun hangi tarihli yayınlandığını bilemediğim Muhtasar+SGK uygulama rehberi var. 14. sayfada geçen şu bilgi kafamızı karıştırdı.

  “Ayrıca; İşçiliklere ait kesintiler aylık olarak bildirilecek, işçilik dışındaki ödemeler (Örneğin, Kira-Serbest meslek ödemesi vb.) 3 aylık dönemler halinde verilebilecektir.”

  Bu bilgi güncel midir? Uygulama bu şekilde mi olacaktır? Yani işçilikle ilgili olan kesintileri aylık olarak mı bildirmemiz gerekmektedir?

  https://www.bursa-smmmo.org.tr/docs/ajanda/4873/muhsgk.pdf

  Anlatılan konu birleştirilmiş beyanname formatları ile ilgili olduğu görüşündeyiz.

  1003A ve 1003B Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 13.1.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

  Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

  1003B formatını ŞİRKET ADINA ŞİFRE almış olan mükellefler kullanır. Bu mükellefler SADECE ÜCRETTEN kesilen vergileri ve SGK bildirgesindeki bilgiler beyan eder. Ücretten kesilen vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemelere ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir. Büro işleten meslek mensupları müşterilerinin vergi kesintileri ve SGK bildirimleri için 1003A formatını kullanırlar.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here