Ana sayfa Vergi %98 Engelli olan mavi kart sahibi araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilir mi?

%98 Engelli olan mavi kart sahibi araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilir mi?

1455
0

%98 Engelli olan mavi kart sahibi araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilir mi?


KONU

%98 engellilik oranı bulunan mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşının araç alımında ÖTV istisnası


SORU

mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşı olduğunuz belirtilerek ……….. Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş olan %98 engellilik oranı tespiti içeren …….. tarihli ve ……….sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımına ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hak.


CEVAP

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarının, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri, bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenleneceği, bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazının yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan Engelli Sağlık Kurulu Raporunuz ve sahip olduğunuz Mavi Karta istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkündür.

 


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürülüğü

 

Sayı : 21152195-135[7-2018/262]-E.251940

Tarih: 22.06.2018

Konu : %98 engellilik oranı bulunan mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşının araç alımında ÖTV istisnası

İlgi : 09/02/2018 tarihli özelge telep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, mavi kart sahibi yabancı ülke vatandaşı olduğunuz belirtilerek ……….. Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş olan %98 engellilik oranı tespiti içeren …….. tarihli ve ……….sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımına ilişkin istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Mezkûr Genel Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde; istisnadan, Türkiye’de ikamet eden ve ikamet tezkeresine sahip yabancı ülke vatandaşları ile yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu mavi kart sahiplerinin de yararlanabileceği, bunların da aranan şartları haiz olmaları ve belgeleri ibraz etmeleri gerektiği açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoylarının, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri, bu madde kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenleneceği, bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazının yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan Engelli Sağlık Kurulu Raporunuz ve sahip olduğunuz Mavi Karta istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-a) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkündür.


BENZER İÇERİKLER


Engellilerin yararlanabileceği vergi indirimleri nedir?

Engellilik Başvurusu Üzerine Gelir İdaresi̇ Başkanlığı Ne Yapmaktadır?

 

Engelli İşçilerin Erken Emeklilikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

Çalışma Gücü Kaybınız % Kaç Olursa Engellilik İndiriminden Faydalanabilirsiniz?

Zorunlu Katılımlı Bireysel Emeklilik Sisteminde engellilere özel hükümler bulunmakta mıdır?

Engellilik İndirimi Nedir?

Engellilik oranı ve araç alımında ÖTV istisnası

Engellilik İndiriminden Yararlanmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Engellilik İndiriminden Yararlanan Ücretliler, AGİ’den Yararlanabilir Mi?

Başka Amaçlarla Alınmış Raporlar Engellilik İndiriminde Geçerli̇ Sayılır mı?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here