Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

  Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

  83
  0
  PAYLAŞ

  sermaye26750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu” 28.10.2016 tarih/29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kanunun temel amacı, KOBİ’lerin kullanmak istedikleri kredilerde karşılarına çıkan en önemli sorunlardan birisi olan teminat şartının yumuşatılarak bu yolla finansmana erişimlerinin artırılmasıdır. Bu kapsamda, söz konusu Kanun ile teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ve rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolları sunarak finansmana erişimin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

  Kaynak: İstanbul Ticaret Odası

  Tarih: 23 Kasım 2016

  BİR CEVAP BIRAK