9.2 C
Istanbul, TR
Çarşamba, 01 Mart 2017 20:49
Etiketler Belge

Etiket: belge

VUK’a Göre Defter ve Vesikaların Saklanma Süresi Ne Kadar?

1- VUK’A GÖRE DEFTER ve VESİKALAR NE KADAR SÜREYLE SAKLANIR? Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim...

SGK Eksik İşçilik Bildirimi Cezası Ne Kadar Biliyor musunuz?

Kurumun; 1- Defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından, 2- Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Sosyal Güvenlik...

Muhasebe Standartlarına Uymamanın 5.000-TL Cezası Var!

Vergi Usul Kanununa göre 2017 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; Kaynak: Vergi Usul Kanunu Tarih: 24 Şubat 2016 Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme...

VUK’a Göre Muhafaza Edilmesi Zorunlu Belgeler Nelerdir?

1- TÜCCARLAR HANGİ EVRAKLARI MUHAFAZA ETMEK ZORUNDADIR? Tüccarlar bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen; 1.1- Mukavelename, 1.2- Taahhütname, 1.3- Kefaletname, 1.4- Mahkeme ilamları...

SGK Eksik İşçilik Bildirimi Cezası Ne Kadar Biliyor musunuz?

Kurumun; 1- Defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından, 2- Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Sosyal Güvenlik...

Belgelenmesi Zorunlu Olmayan Kayıtlar Nelerdir?

1- HANGİ GİDERLER İÇİN İSPAT EDİCİ EVRAK ARANMAZ? Aşağıdaki giderler için ispat edici kâğıt aranmaz; 1.1- Örf ve teamüle göre bir vesikaya dayanak ettirilmesi normal olmayan...

Gelir Vergisine Göre Vergi Karnesi Nedir? Kimler Almak Zorundadır?

1- VERGİ KARNESİ NEDİR? Vergi matrahları tamamen veya kısmen götürü usulde tespit olunanlar ile kanunun gösterdiği kimseler, vergi karnesi adı verilen belgeyi doldurup vergi dairesine...

Vergide Tarh Ne Demektir?

1- TARH NEDİR? Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. 2-...