Maaş Ne Zaman Ödenir?

  Maaş Ne Zaman Ödenir?

  103
  0
  PAYLAŞ

  Ücret: Bir iş karşılığında, bir kimseye işveren veya üçüncü kişiler tarafından para ile ödenen tutardır. Maaş, prim ve komisyon ücret olarak nitelendirilir.

  Maaş ödemesinin Türk Parası ile işyerinde veya özel olarak açılan banka hesabından ödenir. Ancak yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice Türk Parası ile ödeme yapılabilir.

  Senet, kupon veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

  Ücret en geç izleyen ayın 20’sine kadar ödemek zorundadır. Mücbir bir neden dışında ödenmeyen için işçi;

  1- İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
  2- Bu nedenle iş akitleri, çalışmadıkları için feshedilemez.
  3- Ayrıca yerine işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
  4- İşçilerin kişisel kararlarına dayanarak iş görme yerine getirmemeleri sayısal toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
  5- İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

  Ayrıca gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

  Kaynak: 4857 Sayılı İş Kanunu

  Tarih: 19 Şubat 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK