Tedarikçi İlişkileri ve Satınalma Yönetimi

  Tedarikçi İlişkileri ve Satınalma Yönetimi

  31
  0
  PAYLAŞ

  EĞİTİMİN AMACI:

  İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun maliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir.. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. Eğitimde bu amaca yönelik ilke, yöntem ve sistemler açıklanmaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında tedarik süreçlerinin etkinliği ile ilgili şüpheler oluşmaktadır. Bu bağlamda, yetenek tabanlı ihtiyaç tespit metodolojisi, satın alma yönetim süreci ve kontrat yönetim ilkeleri bu eğitim kapsamında verilecektir.

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  1- Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Tedarikçi Kavramı ve İlişkileri

  2- Kalite Kavramı, Müşteri Odaklı Çalışma ve Tedarikçi Boyutu

  3- Tedarikçi Araştırma Süreci

  4- Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi

  5- Tedarikçi Firma Bilgi Formu

  6- Tedarikçi Seçim Kriterleri

  7- Tedarikçi Seçim Sistemi

  8- Sözleşme Kavramı ve Türleri

  9- Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri (kalite, teslimat, hız, maliyet, esneklik, işbirliği, vd.)

  10- Tedarikçi Kalite Performansı

  11- Tedarikçi Teslimat Performansı

  -Teslimatlarda Miktara Uyum

  -Teslimatlarda Termine Uyum

  -Teslimat Maliyeti

  -Standart Ambalaja Uyum

  12- Tepki Hızı, Maliyetlendirme, Esneklik, Organizasyonel İlişkiler ve İşbirliği, Denetim, Bilgilendirme, Düzeltici Faaliyetler,

  13- Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu

  14- Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri

  15- Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı

  16- Tedarikçi Geliştirme Planlaması

  – Süreç Seçimi

  – İyileştirme İçin Hazırlık

  – Süreç Analizi ve Yeniden Tasarım

  – İyileştirmenin Uygulanması

  – Düzeltici Faaliyet İsteklerinin Yerine Getirilmesi

  – Tedarikçi Tanıma ve Takdir Sistemi

  17- Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000 vd.)  açısından Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

  18- Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM-Suppliers Relationship Management)

  19- İhtiyaç tespitinin önemi

  20- Yetenek tabanlı ihtiyaç analiz tekniği

  21- İhtiyaç tanımlama esasları

  22- İhtiyaç karşılama yöntem ve esaslarının belirlenmesi

  23- Toplam paket yaklaşım esasları

  24- Malzeme tanımlama

  25- Hizmet tanımlama

  26- Teknik şartname hazırlama

  27- İhale yöntemleri

  28- Kuvvetler ayrılığı prensibi

  29- İhale rekabet ortamının yaratılması

  30- Tedarikçi portföyü oluşturma

  31- Tedarikçi Değerlendirmesi

  32- İhale Seçim Kriterleri

  33- İhalenin yapılması ve sonlandırma

  34- İhale uyuşmazlıklarının giderilmesi

  35- İhale yolsuzluklarının giderilmesi

  36- Şartname hazırlama teknikleri

  37- Şartname yükümlülüklerinin takibi

  38- Uyuşmazlık tanımları ve giderilmesi

  39- Ödeme yapılması

  40- Garanti sürecinin takibi

  EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Anlatım, örnek olaylar, tartışma, uygulamalar.

  BİR CEVAP BIRAK